O firmie

P.H.U. Metering

Początki działalności firmy P.H.U. “Metering” sięgają roku 2001, kiedy to na skutek zaistniałej sytuacji na rynku oraz wychodząc naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu na usługi w zakresie regeneracji wodomierzy, powstała firma Wodmix – początkowo jako firma jednoosobowa zajmująca się usługową regeneracją wodomierzy mieszkaniowych. Po upływie około roku załoga liczyła łącznie z właścicielem 4 osoby, a zakres świadczonych usług rozszerzył się również o wodomierze przemysłowe. W toku dalszej działalności firmy asortyment świadczonych usług powiększył się o regenerację ciepłomierzy…
Poznaj nas