Śrubunki

  • Średnice DN15-40 oraz DN50
  • Wykonane z mosiądzu MO58; MO59
  • Kute wg normy PN-92/M-54901
  • Atest higieniczny PZH
  • Na 1 kpl. śrubunku wodomierzowego składają się: 2 łączniki, 2 nakrętki oraz 2 uszczelki
  • Przeznaczone do montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia oraz ciepłej wody

srubunek