Interaktywna mapa odczytowa

Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Interaktywna mapa odczytowa jest dodatkiem do aplikacji LibraRs.

Dzięki rozszerzeniu systemu LibraRS uzyskujemy możliwość automatyzacji procesu wprowadzania geolokalizaji zainstalowanych liczników. Dzięki informacjom pozyskanym z systemu, możemy w sposób automatyczny tworzyć trasy odczytowe dla inkasenta. Dzięki najnowszej technologii geolokalizacji system automatycznie optymalizuje marszrutę inkasenta. Dodatkowym autem sytemu, jest automatyczny proces bilansowania rozpływu wody w poszczególnych punktach pomiarowych, co umożliwi ograniczenie strat w systemach dystrybucji wody.