Monitoring

Kluczowe elementy stacjonarnego systemu monitoringu sieci wodociągowej:

  • Budowanie systemu aktywnej kontroli wycieków
  • Umożliwianie właściwego doboru wielkości urządzenia pomiarowego
  • Przyspieszanie procesu rozliczeń
  • Wykrywanie nieuczciwych odbiorców
  • Optymalizacja kosztów obsługi sieci wodociągowej
  • Dostarczanie precyzyjnych informacji o parametrach sieci wodociągowej – kalibracja sieci