Monitoring sieci wodociągowej

Monitoring sieci wodociągowej pozwala na prawidłowe zarządzanie infrastrukturą dostarczania wody, kontrolę i stałą ocenę jej stanu i warunków pracy. Umożliwia to optymalizację przesyłu wody, zapewnienie jej odpowiedniego ciśnienia i jakości – to bezpośrednio przekłada się zarówno na bezpieczeństwo, jak i zyski przedsiębiorstwa wodociągowego. Wykrywanie spadków ciśnienia w badanym segmencie sieci pozwala na odnalezienie usterki czy uszkodzenia instalacji, jej naprawę i zapobiegnięcie dalszym stratom wody.

Jednym z kluczowych elementów systemu monitoringu sieci wodociągowych jest prawidłowa lokalizacja punktów pomiarowych. Bez tego nie można mówić o wynikach odzwierciedlających faktyczny stan sieci. Wodomierze montowane w instalacjach wodociągowych budynków pełnią w tym ważne zadanie. Dobranie urządzeń o odpowiednich parametrach metrologicznych pozwala na prawidłowe opomiarowanie wody w konkretnym węźle, co z kolei przekłada się na urzeczywistnienie pomiarów i zmniejszenie kosztów wody.

System monitoringu sieci wodociągowych pozwala na m.in.:

• Badanie w czasie rzeczywistym działania sieci wodociągowej

• Dostarczanie precyzyjnych informacji o parametrach sieci wodociągowej

• Szybkie reagowanie w przypadku awarii sieci

• Przyśpieszenie procesu rozliczeń

• Wykrywanie nieuczciwych odbiorców

• Optymalizację kosztów obsługi sieci wodociągowej

• Kalibrację sieci zgodnie z podawanymi na bieżąco parametrami

Nasza firma zapewnia pełne wsparcie doradcze, konsultingowe w zakresie tworzenia monitoringu sieci wodociągowych, a także prowadzi sprzedaż, modernizację urządzeń niezbędnych do przygotowania tego systemu. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące tej części ofert, wystarczy się z nami skontaktować, by uzyskać na nie odpowiedzi. Z chęcią przedstawimy jej szczegóły.