Radiowy odczyt wodomierzy – Systemy zdalnego odczytu danych

System radiowego odczytu wodomierzy pozwala na zdalne sprawdzenia stanu liczników wodomierzy. Eliminuje to potrzebę fizycznych kontroli w mieszkaniach czy budynkach, które mogą się znacznie przedłużyć chociażby z powodu braku lokatora, który udostępniłby miejsce, w którym znajdują się liczniki. Z drugiej strony lokatorzy nie muszą czekać na inkasenta, marnotrawiąc na to często cały dzień. Nakładki radiowe do wodomierzy, będące elementem systemu, eliminują również błędy podczas ręcznego wpisywania wyników czy samego odczytu. Moduł radiowy do wodomierza komunikuje się z odbiornikiem, który obsługuje osoba sprawdzająca liczniki. Nakładki wysyłają sygnał do urządzenia czytającego w ustalonych wcześniej interwałach czasowych.

Moduł radiowy do wodomierza

Nakładki radiowe do wodomierzy, dzięki indywidualnie wykonywanej kalibracji, pozwalają na uzyskanie dokładnych odczytów o niewielkich różnicach między licznikami w poszczególnych mieszkaniach, a wodomierzem głównym. Co więcej, moduł radiowy do wodomierzy informuje administratora o ingerencjach w układ – zapisuje i wysyła ostrzeżenia o próbie wykorzystania magnesów czy próbie demontażu. Komunikuje również wszelkie nieprawidłowości, związane z wyciekami, przepływem wstecznym czy brakiem przyrostu wskazań. Jest to, oprócz zapewnienia znacznej wygody wykorzystania systemu wykorzystującego moduły radiowe, niezwykle pomocne przy zarządzaniu zasobów przez zarządców nieruchomości czy zakłady wodociągowe.