Jaką rolę pełnią moduły radiowe do wodomierzy?

Wodomierze są powszechnie występującymi przyrządami, stosowanymi do samoczynnego pomiaru objętości przepływającej przez nie wody.

W ciągu ostatnich lat można było zaobserwować zauważalny rozwój technologii w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów wodociągowych. Jednym z procesów, które należało zautomatyzować dla poprawy jakości świadczonych usług oraz usprawnienia systemu rozliczania opłat za zużytą przez odbiorców wodę, jest odczytywanie i rejestracja wskazań wodomierzy. Bezpośredni odczyt jest zajęciem czasochłonnym, a często również kłopotliwym, szczególnie jeśli wiąże się z koniecznością wejścia do prywatnego mieszkania. Aby wyeliminować te niedogodności, warto zastosować zdalny system odczytu wodomierzy, który służy do rejestrowania i przekazywania na odległość informacji na temat mierzonej objętości wody.

Czym jest moduł radiowy?

Moduł radiowy – będący istotną częścią systemu radiowego odczytu wodomierzy – pozwala na zdalne sprawdzanie stanu liczników wodomierzy. Działanie modułu radiowego wymaga zamontowania na wodomierzu specjalnie przystosowanej do tego nakładki. Moduł posiada wbudowane czujniki, które monitorują ruch mechanizmu wodomierza, a następnie wysyłają poprzez fale radiowe sygnał, który jest odbierany przez urządzenie czytające w ustalonych wcześniej interwałach czasowych. Odczyt przekazywanych danych następuje za pomocą przenośnego terminala, którym jest smartfon lub tablet, obsługiwany przez osobę sprawdzającą liczniki. Nakładki radiowe do wodomierzy, będące elementem elektronicznego systemu, eliminują błędy, które mogą pojawić się podczas ręcznego spisywania wyników czy samego odczytu. Niektóre systemy do zdalnego odczytu przepływu mediów posiadają w zestawie antenę o zasięgu nawet do 500 metrów, co eliminuje potrzebę fizycznych odwiedzin w mieszkaniach czy budynkach. Inkasent może dzięki temu przeprowadzać kontrolę w dowolnym dla siebie momencie, co jest szczególnie wygodne w przypadku nieobecności usługobiorcy.

Zalety i możliwości modułów radiowych

Indywidualnie kalibrowane moduły radiowe do wodomierzy pozwalają na uzyskanie dokładnych odczytów o niewielkich różnicach między poszczególnymi licznikami a głównym wodomierzem. Ponadto są one wyposażone w opcję informowania administratora o ingerencjach w układ. W razie próby wykorzystania magnesów bądź demontażu całego urządzenia moduł zapisuje, a następnie przekazuje ostrzeżenie o przeprowadzanym działaniu. Informuje również o wszystkich nieprawidłowościach związanych z wyciekami, przepływem wstecznym, brakiem przyrostu wskazań wodomierza oraz próbami ingerencji magnesami neodymowymi. Systemy wykorzystujące moduły radiowe są niezwykle łatwe w użytkowaniu i wygodne do przenoszenia ze względu na małe rozmiary terminala. Co ważne, w odróżnieniu od systemów posiadających moduły optyczne, systemy z modułami radiowymi opartymi o zjawisko indukcji są całkowicie odporne na działanie wilgoci i kurzu. Osoba dokonująca odczytu wodomierzy może poruszając się pieszo lub samochodem, a zasięg urządzenia eliminuje konieczność przebywania na prywatnych posesjach, co wpływa na znaczną poprawę poczucia bezpieczeństwa i prywatności klientów. Zastosowanie systemu zdalnego odczytu połączonego z modułem radiowym umożliwia również skrócenie czasu odczytu, pozwala na kontrolę wodomierzy zlokalizowanych w trudno dostępnych miejscach, eliminuje ryzyko pomyłki związanej z czynnikiem ludzkim, a także umożliwia monitorowanie różnych parametrów systemu.

Wróć do bloga