Metody ograniczania strat wody

Straty wody są poważnym problemem dla przedsiębiorstw wodociągowych.

Racjonalne zużywanie i ograniczanie strat wody nie tylko obniżają koszty, ale też chronią zasoby wody nadającej się do konsumpcji. Jakie metody stosowane są w celu zredukowania strat wody? Zapraszamy do wpisu.

Czym są straty wody?

Całkowitymi stratami wody nazywamy bilans między objętością wody wydobytej z ujęć wodociągowych, a zużyciem wody przez odbiorców końcowych oraz zużyciem dla potrzeb zakładu wodociągowego. Wielkość strat informuje o tym, czy dystrybucja wody jest prowadzona we właściwy sposób i umożliwia ocenę stanu sieci.

Jakie działania podejmowane są w celu ograniczenia strat wody?

W celu ograniczenia strat wody podejmowanych jest szereg działań, w tym:

  • poprawne prowadzenie bilansu wody,
  • stały monitoring sieci wodociągowych,
  • opracowanie grupy wskaźników opisujących straty wody
  • analiza zużycia wody przez odbiorców,
  • przeglądy i modernizacje sieci wodociągowej,
  • przeglądy sieci z wykorzystaniem aparatów akustycznych,
  • lokalizowanie i naprawa awarii sieci.

Regularnie prowadzenie działań wymienionych powyżej pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć straty wody. 

Jak monitoring sieci wodociągowych wpływa na straty wody?

Kluczowym działaniem pozwalającym zredukować straty wody jest monitoring sieci wodociągowych. To właśnie on dostarcza precyzyjnych informacji o parametrach sieci wodociągowej, pozwala zoptymalizować koszty obsługi sieci czy wykrywać nieuczciwych odbiorców. Wykorzystywanie monitoringu jest również podstawą do działań związanych z usuwaniem wszelkiego rodzaju awarii sieci. Firma Metering specjalizuje się w monitoringu podłączeń wodociągowych przy użyciu najnowocześniejszych rejestratorów cyfrowych, przeprowadza szczegółowe opracowania z zakresu gospodarki wodomierzowej oraz ekspertyzy urządzeń pomiarowych. Oferuje również fachowe doradztwo techniczne, co sprawia, że jest rzetelnym partnerem przedsiębiorstw wodociągowych, a także zakładów komunalnych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot.

Wróć do bloga