O firmie

siedziba1

Początki działalności firmy METERING Anna Moder sięgają roku 2000, kiedy to na skutek zaistniałej sytuacji na rynku oraz wychodząc naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu na usługi w zakresie regeneracji wodomierzy, początkowo jako firma jednoosobowa zajmująca się usługową regeneracją wodomierzy mieszkaniowych. Po upływie około roku załoga liczyła łącznie z właścicielem 4 osoby, a zakres świadczonych usług rozszerzył się również o wodomierze przemysłowe. W toku dalszej działalności firmy asortyment świadczonych usług powiększył się o regenerację ciepłomierzy.

W 2004 roku uległa zmianie nazwa firmy na METERING Anna Moder, która funkcjonuje po dzień dzisiejszy. W związku z ciągłym rozwojem zakładu w 2005 roku przeniesiono siedzibę na ul. Główną 13. Początkowo wielkość posiadanego budynku wydawała się wystarczająca, lecz z biegiem czasu, ciągłym rozwojem oraz znacznym rozszerzeniem działalności, wiosną roku 2008 przeniesiono firmę na nowe miejsce, pozwalające na dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Obecnie zatrudniamy ponad 30 pracowników w czterech działach. Dział handlowy liczy 8 osób, który oprócz działań handlowo – marketingowych zajmuje się także doradztwem technicznym i metrologicznym.

W 2006 roku z uzyskanych środków Unijnych, realizując projekt w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, zakupiono stanowisko do legalizacji wodomierzy.
siedziba2Wychodząc naprzeciw potrzebom wciąż zmieniającego się rynku wodno – kanalizacyjnego w 2007 roku nawiązaliśmy stałą współpracę z czołowym światowym producentem urządzeń pomiarowych, posiadającym swój oddział w Polsce, firmą ITRON Polska Sp. z o.o.

W 2007 roku zostaliśmy również Generalnym Dystrybutorem na Polskę renomowanej, niemieckiej firmy Wasser-Geräte GmbH, która została założona w 1947 roku. Zajmuje się ona produkcją wodomierzy już od 60 lat. Korzystając z doświadczeń firmy Actaris, firmy Wasser Geräte oraz podpierając się własną wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletnich badań na urządzeniach pomiarowych jesteśmy w stanie zaproponować urządzenia najwyższej jakości oraz służyć doradztwem technicznym w zakresie ogólnopojętej gospodarki urządzeniami pomiarowymi.