Interaktywna mapa odczytowa

Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Agencja rozwoju przemysłu - Logo

Interaktywna mapa odczytowa jest dodatkiem do aplikacji LibraRs.

Dzięki rozszerzeniu systemu LibraRS uzyskujemy możliwość automatyzacji procesu wprowadzania geolokalizaji zainstalowanych liczników. Dzięki informacjom pozyskanym z systemu, możemy w sposób automatyczny tworzyć trasy odczytowe dla inkasenta. Dzięki najnowszej technologii geolokalizacji system automatycznie optymalizuje marszrutę inkasenta. Dodatkowym autem sytemu, jest automatyczny proces bilansowania rozpływu wody w poszczególnych punktach pomiarowych, co umożliwi ograniczenie strat w systemach dystrybucji wody.