Projekty EU

Inteligentna sieć wodociągowa – Platforma danych komunalnych

Projekt „Inteligentna sieć wodociągowa – Platforma danych komunalnych” realizowany jest w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania teleinformatycznego (innowacja procesowa), czyli komplet instrumentów umożliwiających optymalizację procesów operacyjnych opartych o głęboką integrację oprogramowania biznesowego, urządzeń wytworzonych w trakcie badań przemysłowych (innowacja produktowa – wodomierze ultradźwiękowe, ciśnieniomierze
i koncentratory z komunikacją LoRaWAN) oraz narzędzi analitycznych wykonanych na podstawie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Planowane efekty projektu:

Wynikiem badań naukowych oraz prac rozwojowych będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego będącego synergią urządzeń pomiarowych, oprogramowania biznesowego oraz szerokich narzędzi analitycznych. W ramach projektu od podstaw powstanie komplementarny system informatyczny umożliwiający kompleksową obsługę przedsiębiorstw wodociągowych, począwszy od obszaru sprzedaży; finansowo-księgowego; kadrowo-płacowego; zarządczego infrastrukturą, zasobami ludzkimi, majątkiem; gospodarką wodomierzową; obsługującego obieg spraw
i dokumentów; generowania taryf, skończywszy na szeregu udostępnionych odbiorcom e-usług oferujących natychmiastowo pełną transparentność rozrachunków jak i bezkontaktowe procesowanie spraw. W ramach projektu powstanie również autorski zespół urządzeń pomiarowych – ciśnieniomierz oraz wodomierz ultradźwiękowy – korzystający z koncepcji Internetu Rzeczy (IoT), dostarczający systemowi niezbędnych do analiz dokładanych danych. Absolutną innowacją będą opracowane przy wsparciu jednostki naukowej analityczne narzędzia biznesowe, stanowiące element systemu, umożliwiające w czasie rzeczywistym optymalizację kosztową sieci wodno-kanalizacyjnych. Symulator, korzystający z algorytmów sztucznej inteligencji (AI), umożliwi automatyzację procesu doboru wodomierzy montowanych na sieci. System, na podstawie zagregowanych danych, samoczynnie zaplanuje politykę zakupową urządzeń pomiarach,
bez zaangażowania zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Projektowane narzędzie umożliwi również analizę efektywności energetycznej. Korzystając z danych dostarczonych przez autorskie urządzenia pomiarowe, system określi optymalne wartości ciśnienia, wskaże oszczędności energii oraz podniesie efektywność wykorzystania wody pompowanej do sieci. Agregacja danych
oraz prezentowane analizy odbywać się będą w sposób zautomatyzowany, ogrom zobrazowanych danych pozwoli na ograniczenie korzystania przez przedsiębiorstwo z kosztownych zewnętrznych audytów

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum w składzie:

  • Netproces Spółka z o.o. – lider
  • METERING Anna Moder – partner projektu
  • Politechnika Białostocka (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku) – partner projektu

Budżet projektu: 5 817 248,88 PLN

W tym dofinansowanie: 4 007 669,34 PLN

Termin realizacji: 01.12.2021 – 31.12.2023