Aktywny system monitorowania sieci wodociągowej

Fundusze europejskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Firma METERING Anna Moder rozpoczyna właśnie projekt pt. „Aktywny system monitorowania sieci wodociągowej przy użyciu inkasenckiego systemu radiowego odczytu wodomierzy”. Jest to nowa technologia dająca narzędzia dla podmiotów zarządzających dystrybucją wody, czyli gmin i zakładów wodociągowych do dogłębnego monitorowania i analizowania rozbiorów wody na sieci wodociągowej. Dzięki uzyskaniu wykresu tego rozbioru w dużej rozdzielczości (dobowo) można łatwo i dokładnie poznać charakterystykę pracy danej sieci wodociągowej i dzięki temu umiejętnie nią zarządzać.
Celem nadrzędnym tej technologii jest zapobieganie i ograniczanie strat wody.

FLOWIS+ moduł radiowyFLOWIS+ moduł radiowy MVM FLOWIS+ moduł radiowy UNIFLOWIS+ moduł radiowy PULS

RadioAplikacja na smartfonieŁączenie