Charakterystyka wodomierzy objętościowych

Dokładny pomiar wielkości zużycia wody ma kluczowe znaczenie dla możliwości prawidłowego rozliczenia kosztów jej dostarczenia.

Ze względu na to, że utrzymanie sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków wiąże się z koniecznością sporych nakładów, zarówno przedsiębiorstwa wodociągowe, jak i zarządcy poszczególnych nieruchomości są zainteresowani urządzeniami, które dadzą im możliwie precyzyjne informacje o tym, ile wody zużył konkretny odbiorca. Do wykonywania pomiarów przepływu wody znakomicie nadają się wodomierze objętościowe, czyli wolumetryczne. Charakteryzują się one bardzo wysoką dokładnością pomiaru, niezawodnością działania i co równie ważne, odpornością na próby zafałszowania wykonywanych pomiarów. Sprawdźmy, jaka jest specyfika wodomierzy objętościowych.

Sposób działania i zasada pomiaru w wodomierzach objętościowych

Cechą charakterystyczną wodomierzy wolumetrycznych jest zastosowanie innej metody pomiaru niż w przypadku wodomierzy wirnikowych, gdzie przepływ rejestruje obracający się wirnik. Wodomierze objętościowe dokonują pomiaru dzięki zainstalowanemu we wnętrzu urządzenia tłokowi z tworzywa sztucznego. Ruch tłoka pozwala na określenie ilości przepływającej przez układ wody.

Ze względu na to, że elementy pomiarowe są w przypadku wodomierzy objętościowych wykonane z tworzywa sztucznego, praktycznie nie ma możliwości zakłócenia ich pracy przez stosowanie silnych magnesów. Konstrukcja uniemożliwia też innego rodzaju ingerencje fałszujące wyniki, jak choćby stosowane w wodomierzach wirnikowych przedmuchiwanie sprężonym powietrzem, co wywoływało cofanie liczydła.

Wielką zaletą wodomierzy wolumetrycznych jest to, że wyniki otrzymywane dzięki tego rodzaju urządzeniom są więc zdecydowanie bliższe rzeczywistemu zużyciu. Jest to spowodowane także tym, że wodomierz objętościowy ma bardzo niski próg rozruchu, co oznacza, że jest w stanie zarejestrować również niewielkie przepływy, związane z drobnymi przeciekami w instalacji znajdującej się za nim czy też np. niedokręconymi kranami, z których kapie woda.

Wielką korzyścią ze stosowania wodomierzy objętościowych jest to, że są one stosunkowo mało czułe na sposób montażu. Dzięki temu zachowują swoją dokładność pomiarową niezależnie od przebiegu instalacji czy pozycji, w jakiej je zamontowano.

Wróć do bloga